Kirola

 

2019 tasak

Urteko tasak Seihilabeteko tasak
1/1etik 12/31ra

7/1etik 12/31ra
Sestaon erroldatutakoen familia-txartela

135,60

Sestaon erroldatutakoen familia-txartela 81,36
Familia ugaria (erroldatuak soilik) (1)

67,70

Familia ugaria (erroldatuak soilik) (1)

40,62

Sestaon erroldatu gabekoen familia-txartela

202,70

Sestaon erroldatu gabekoen familia-txartela

121,62

Sestaon erroldatutakoen banakako txartela

91,60

Sestaon erroldatutakoen banakako txartela

54,96

Sestaon erroldatu gabekoen banakako txartela

140,90

Sestaon erroldatu gabekoen banakako txartela

84,54

Pentsiodunen familia-txartela (erroldatuak soilik) (2)

12,40

Udako bonoa (6/15 - 9/15)
Pentsiodunen banakako txartela (erroldatuak soilik) (2)

7,40

Sestaon erroldatutakoen familia-txartela

67,90

Sestaon erroldatu gabekoen familia-txartela

103,30

Sestaon erroldatutakoen kirolai txartela

40,20

Sestaon erroldatutakoen banakako txartela

45,80

Sestaon erroldatu gabekoen kirolai txartela

58,10

Sestaon erroldatu gabekoen banakako txartela

71,40

Hiruhileko tasak Hilabetekoa
Hiruhileko naturala

Sestaon erroldatutako kirolari olinpikoen familia-txartela (3) 87,00
Sestaon erroldatutakoen familia-txartela

54,20

Sestaon erroldatutako kirolari olinpikoen abonatu txartela (3)

43,40

Sestaon erroldatu gabekoen familia-txartela

81,10

Sestaon erroldatu gabeko kirolari olinpikoen familia-txartela (3)

116,00

Sestaon erroldatutakoen banakako txartela

36,60

Sestaon erroldatu gabeko kirolari olinpikoen abonatu txartela (3)

58,10

Sestaon erroldatu gabekoen banakako txartela

56,40

Langabetuak (erroldatuak soilik) SEIHILABETE

20,00

Zatikatutako ordainketak (helbideratzeak)

2019 kuoten zenbatekoak
Urtarrila Apirila Uztaila Urria Guztira
30% 30% 20% 20% 100%
Sestaon erroldaturik familiarrak

40,68

40,68

27,12

27,12

135,60

Sestaon erroldatu gabeko familiarrak

60,81

60,81

40,54

40,54

202,70

Sestaon erroldaturik bakarka

27,48

27,48

18,32

18,32

91,60

Sestaon erroldatu Gabe bakarka

42,37

42,37

28,18

28,18

140,90