Gizarte Ekintza

 
Eskabideak aurkezteko epea hogeita hamar (30) egun baliodunekoa izango da, diru-laguntza horien deialdiaren laburpena Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.