Etxebizitza

Imagen viviendas protegidas 

Fase I

Sustatzailea: Eusko Jaurlaritza
Etxebizitza kopurua: 328
Azalera erabilgarria: 58tik 86 metro koadratora gutxi gorabehera
Egoera: Lur-mugimendua lizitazioan